ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

ΚΑΝΑΛΙ 1
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 1 ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΑΝΑΛΙ 2
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 2 ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΑΝΑΛΙ 3
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 3 ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΑΝΑΛΙ 4
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 4 ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ