Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - University of Thessaly
Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής - Network Operation Center

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ - LIVE STREAMING SERVICE

ΚΑΝΑΛΙ 1
Channel 1
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 1 ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΑΝΑΛΙ 2
Channel 2
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 2 ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΑΝΑΛΙ 3
Channel 3
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 3 ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΚΑΝΑΛΙ 4
Channel 4
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 4 ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ