Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - University of Thessaly
Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής - Network Operation Center
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ - LIVE STREAMING SERVICE


Κανάλι 1 - Channel 1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής
της υποψήφιας διδάκτορος κας Τζίνη Μαρίας-Ιωάννας

με θέμα:

«Σχεδιασμός της Θερμομηχανικής Κατεργασίας Χαλύβων Υψηλής Αντοχής και Χαμηλής Κραμάτωσης (HSLA Steels) / Design of the Thermomechanical Control Process of High Strength Low Alloy (HSLA) Steels»

Πέμπτη 21/01/2021, Ώρα:17:00

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα βρείτε ΕΔΩ

Για παρακολούθηση της εκδήλωσης μέσω YouTube Live Streaming
πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο:


Κανάλι 2 - Channel 2

Καμμία επερχόμενη μετάδοση - No upcoming event


Κανάλι 3 - Channel 3

Καμμία επερχόμενη μετάδοση - No upcoming event


Κανάλι 4 - Channel 4

Καμμία επερχόμενη μετάδοση - No upcoming event